Zoeken
Positief opvoeden voor gescheiden ouders

printversie
Voor wie?
Gescheiden ouders

Doelstelling en inhoud
De cursus is er op gericht u te helpen een zo goed mogelijke overgang te maken naar een nieuwe gezinssituatie na de echtscheiding. Het helpt u:
- een goede co-ouderschapsrelatie te ontwikkelen met de andere ouder
- vaardigheden te ontwikkelen om om te leren gaan met uw eigen emoties (emotionele zelfregulatie)
- vaardigheden te ontwikkelen om probleem op te lossen.
- werk, gezin en ontspanning in balans te houden.
Na deze bijeenkomsten zal, indien gewenst, met u gekeken worden of aanvullende hulpverlening nog nodig is.

Tijdsinvestering
De cursus omvat zes bijeenkomsten van 2 uur inHelmond of andere locatie.
Voorafgaand aan decursus vindt een voorgesprek plaats, waarin u kennismaakt met de trainers en een korte uitleg krijgtover de inhoudvan decursus. Samen met u wordt bekeken ofhet groepsaanbod goed aansluit bij uw vraag. Dit voorgesprek wordt in onderling overleg overdag afgesproken.

Aansluitend aan de 6 bijeenkomsten zullen er 4 bijeenkomsten besteedt worden aan positief opvoeden voor gescheiden ouders. Er zijn 2 bijeenkomsten voor de leeftijdsgroep van 0-12 jaar en 2 bijeenkomsten voor tieners (12+). De nadruk hierbij zal liggen op de nieuwe opvoed- en gezinssituatie en wat dit betekent voor het opvoeden.
Uitgangspunt zal hier ook de Triple P methode zijn.
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:
- Hoe communiceer je met kinderen in welke leeftijdsfase, wat is anders en waar moet je rekening mee houden in deze nieuwe situatie, en wat is juist 'normaal' gedrag en laat ieder kind in deze leeftijd zien.
- Hoe ga je als ouder om met gevoelens die je hebt en wat voor invloed heeft dit op de opvoeding, bijv. als je je schuldig voelt. Diverse werkvormen worden hierbij gebruikt.

Kosten
Eigen bijdrage 45,- (materiaalkosten). Indien dit een bezwaar is voor deelname, dan gaan we daarover graag met u in gesprek.

Studiemateriaal
Boek en CD.

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers.
De cursus wordt doorlopend aangeboden. Als er voldoende deelnemers zijn zal er een nieuwe groep van start gaan met een maximum van vier groepen per jaar.

Trainer(s)
Liesbeth Schobers (06-41038825)
Monique van Kemenade (06-14903967)
Desiree de Greef (06-41038920)
Voor informatie kunt u bij hen terecht.

Locatie
Diversen

Rooster
locatie Helmond
9 april 2019
19:00 - 21:00 uur
eerste bijeenkomst
16 april 2019
19:00 - 21:00 uur
7 mei 2019
19:00 - 21:00 uur
14 mei 2019
19:00 - 21:00 uur
21 mei 2019
19:00 - 21:00 uur
28 mei 2019
19:00 - 21:00 uur
laatste bijeenkomst