Zoeken
Sociale Vaardigheidstraining groep 5 + 6

printversie
Voor wie?
Voor kinderen die in groep 5 en 6 van de basisschool zitten en het lastig vinden om op een goede manier sociale contacten aan te gaan en te onderhouden.

Doelstelling en inhoud
Het doel van de training is om de kinderen een goede basis mee te geven hoe ze sociale contacten aan kunnen gaan en kunnen onderhouden, en deze waar mogelijk nog verder te versterken.
Thema’s die tijdens de training behandeld worden zijn:
- Kennismaken
- Iemand beter leren kennen
- Complimenten geven en ontvangen
- Tips geven en ontvangen
- Samenwerken
- Ruzies voorkomen
- Ruzies oplossen
- Emoties herkennen bij jezelf en bij de ander
- Op een goede manier omgaan met emoties
- Grenzen aangeven br> - Grenzen accepteren

Tijdsinvestering
De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van 1½ uur. Daarnaast wordt verwacht dat kinderen in de thuissituatie gaan oefenen met het thema van die week. Zij zullen hierbij de steun nodig hebben van ouders en eventueel leerkrachten.

Kosten
Deelname is kosteloos.

Studiemateriaal
Om de kinderen te helpen met het oefenen, krijgen ze van ons een werkmapje mee. Hier staan een paar vragen in over het thema van die week en hoe kinderen hier thuis en op school mee hebben geoefend. Ook wordt aan ouders, leerkrachten en/of anderen betrokkenen gevraagd per week kort op te schrijven hoe het volgens hen is gegaan.

Aantal deelnemers
De groep bestaat uit 6 tot 8 kinderen.

Certificaat van deelname
Tijdens de laatste bijeenkomst ontvangen de deelnemers een diploma.

Trainer(s)
Diverse trainers.
Voor informatie:
lenneke.roks@levgroep.nl tel 06-48576871

Locatie
Helmond, Nuenen en Geldrop

Rooster
locatie Helmond
9 mei 2019
15:30 - 17:00 uur
eerste bijeenkomst
16 mei 2019
15:30 - 17:00 uur
23 mei 2019
15:30 - 17:00 uur
6 juni 2019
15:30 - 17:00 uur
13 juni 2019
15:30 - 17:00 uur
20 juni 2019
15:30 - 17:00 uur
27 juni 2019
15:30 - 17:00 uur
laatste bijeenkomst
locatie Nuenen / Geldrop-Mierlo
29 oktober 2019
15:30 - 17:00 uur
eerste bijeenkomst
5 november 2019
15:30 - 17:00 uur
12 november 2019
15:30 - 17:00 uur
19 november 2019
15:30 - 17:00 uur
26 november 2019
15:30 - 17:00 uur
3 december 2019
15:30 - 17:00 uur
10 december 2019
15:30 - 17:00 uur
laatste bijeenkomst