Zoeken
Vingers uit je oren

printversie
Voor wie?
Voor kinderen van groep 4 t/m 8 die te maken hebben met veel ruzie in het gezin.

Doelstelling en inhoud
Sommige kinderen maken van dichtbij mee dat hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms zelfs fysiek pijn doen. Ouders willen het allerbeste voor hun kinderen maar toch gebeurt dit in gezinnen, vooral wanneer de ouders gaan scheiden. Kinderen hebben vaak langdurig last van deze onveilige situatie, ook al laten ze dit niet altijd merken.

Met creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken beginnen kinderen op ontspannen wijze met het verwerken van hun emoties en leren zij weerbaar te zijn in de toekomst.

ze ervaren in deze groepstraining dat ze niet de enige zijn;
ze leren hun emoties te uiten en op een andere manier met gevoelens en problemen om te gaan;
ze worden zich bewust in welke situaties ze zich onprettig en angstig voelen;
ze gaan inzien dat dat zij geen schuld hebben aan wat er in het gezin gebeurt;
ze krijgen ondersteuning en leren vaardigheden hoe ze met vervelende situaties om kunnen gaan.

Deelname van ouders
Ouders komen samen in een oudergroep en horen wat de kinderen leren. Ze krijgen inzicht wat de thuissituatie met hun kinderen doet. Ze leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen met de verwerking en hoe belangrijk dit voor hun kinderen is. Ouders die zelf meer hulp nodig hebben, kunnen verder worden geholpen door professionele hulpverleners.

Tijdsinvestering
Kindergroep 9 bijeenkomsten van 1 uur op vrijdagen van 15.30-17.00u
Oudergroep 1 bijeenkomst van 1 uur op woensdag van 9.30-11.00u +
Voorafgaand aan de groep vindt een voorgesprekgesprek plaats.

Kosten
Deelname is kosteloos.

Aantal deelnemers
De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen

Certificaat van deelname
Ja

Trainer(s)
Marissa Spijkerman:
marissa.spijkerman@levgroep.nl / 06 14 89 02 83
Stuur een e-mail

Peggy Starrowsky:
p.starrowsky@wijzer-oirschot.nl / 06 40 81 27 39
Stuur een e-mail

Locatie
Centraal kantoor LEVgroep, Penningstraat 55 of ander nader te bepalen

locatie Helmond
1 oktober 2021
15:30 - 17:00 uur
eerste bijeenkomst
8 oktober 2021
15:30 - 17:00 uur
15 oktober 2021
15:30 - 17:00 uur
20 oktober 2021
10:30 - 12:00 uur
Ouderbijeenkomst
22 oktober 2021
15:30 - 17:00 uur
5 november 2021
15:30 - 17:00 uur
12 november 2021
15:30 - 17:00 uur
19 november 2021
15:30 - 17:00 uur
3 december 2021
15:30 - 17:00 uur
17 december 2021
15:30 - 17:00 uur
laatste bijeenkomst