Zoeken
Vingers uit je oren

printversie
Voor wie?
Voor kinderen van 6-12 jaar die te maken hebben met veel ruzie in het gezin, knel zitten of last hebben van strijd tussen ouders.

Doelstelling en inhoud
Sommige kinderen maken van dichtbij mee dat hun ouders veel ruzie maken, elkaar met weinig respect behandelen en soms zelfs fysiek pijn doen. Ouders willen het allerbeste voor hun kinderen maar toch gebeurt dit in gezinnen, vooral wanneer de ouders gaan scheiden. Kinderen hebben vaak langdurig last van deze onveilige situatie, ook al laten ze dit niet altijd merken.

Met creatieve werkvormen, samenspel en gesprekken beginnen kinderen op ontspannen wijze met het verwerken van hun emoties en leren zij weerbaar te zijn in de toekomst.

ze ervaren in deze groepstraining dat ze niet de enige zijn;
ze leren hun emoties te uiten en op een andere manier met gevoelens en problemen om te gaan;
ze worden zich bewust in welke situaties ze zich onprettig en angstig voelen;
ze gaan inzien dat zij geen schuld hebben aan wat er in het gezin gebeurt;
ze krijgen ondersteuning en leren vaardigheden hoe ze met vervelende situaties om kunnen gaan.

Deelname van ouders
Ouders komen samen in een oudergroep en horen wat de kinderen leren. Ze krijgen inzicht wat de thuissituatie met hun kinderen doet. Ze leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen met de verwerking en hoe belangrijk dit voor hun kinderen is. Ouders die zelf meer hulp nodig hebben, kunnen verder worden geholpen door professionele hulpverleners.

Tijdsinvestering
Kindergroep: 8 bijeenkomsten van 1 uur op woensdagen van 15.00-16.30u
Oudergroep: 1 online bijeenkomst van 1 uur
Voorafgaand aan de groep vindt een voorgesprek plaats en aan het einde van de training een online eindgesprek.

Kosten
Deelname is kosteloos.

Aantal deelnemers
De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen

Certificaat van deelname
Ja

Trainer(s)
Peggy Cremers:
p.cremers@wijzer-oirschot.nl / 06 40 81 27 39
Stuur een e-mail

Marissa Spijkerman:
m.spijkerman@sthelmond.nl / 06 14 89 02 83
Stuur een e-mail


Locatie
Helmond: Centraal Kantoor LEVgroep
Penningstraat 55 - Helmond

Locatie n.t.b. op basis van aanmeldingen
Bij voldoende aanmeldingen worden data gepland; meld je hier aan!