Zoeken
Dappere dino's

printversie
Voor wie?
Voor kinderen uit de gemeente Oirschot of Helmond in de leeftijd van 6-8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn.

Doelstelling en inhoud
Kinderen reageren vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook de angst om alleen gelaten te worden, hoop op een verzoening tussen de ouders, heimwee naar hoe de situatie eerst was, boosheid, schuldgevoelens en misvattingen komen veel voor.
Hieraan besteedt Dappere Dino’s bewust en op een speelse manier aandacht.
De twee meest belangrijke doelstellingen van Dappere Dino’s zijn:
- Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen.
- Het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.

Dappere Dino’s bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. In een groep zitten maximaal 7 kinderen en de groep komt tijdens of na schooltijd bij elkaar.
Ouders worden geïnformeerd en betrokken, tijdens de individuele intake; op een facultatieve groepsbijeenkomst; middels nieuwsbrieven en bij de individuele eindevaluatie.

We creëren een veilige sfeer en gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van de kinderen.

Een van de trainers: “Met hulp van Rex en elkaar ontdekken kinderen dat ze geen schuld hebben aan de scheiding, leren ze verschillende gevoelens die je kan ervaren onder woorden te brengen en oefenen ze eenvoudige manieren om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld als je jarig bent en je eigenlijk wilt dat papa én mama erbij zijn. Welke gevoelens kan je dan hebben? Hoe hebben andere kinderen in de groep dit al ervaren? Wat zou je aan je ouders kunnen vragen?”

Tijdsinvestering
12 bijeenkomsten van 45 minuten tot 1 uur

Kosten
aan deze training zijn geen kosten verbonden

Aantal deelnemers
min. 4 tot max. 7 deelnemers

Certificaat van deelname
na afloop van de training ontvang je een certificaat

Trainer(s)
Oirschot: Peggy Starrowsky (LEVgroep) en Renate Fransen (GGD)
Josca Verhoeven en Ingeborg Cuppers
Voor informatie: Peggy Starrowsky Stuur een e-mail/ tel. 06 408 127 39

Helmond: Nicole Brouwers en Myrna Welten (LEVgroep)
Voor informatie: Nicole Brouwers Stuur een email / 06 461 781 97

Locatie
Oirschot: WIJzer - Oude Grintweg 3b
Helmond: Wijkhuis de Boerderij - Harmoniestraat 105

AANMELDLIJST Locatie Oirschot
Trainingsdata worden later gepland, maar meld je nu vast aan!