Zoeken
Supportgroep huiselijk geweld woman’s only

printversie
Voor wie?
Voor inwoners die serieus aan de slag willen om uit een situatie van huiselijk geweld te komen, zo’n situatie te voorkomen of te herstellen van zo’n situatie in het verleden.

Doelstelling en inhoud
Herstelgroep Woman’s Only – is een lotgenotengroep die zich richt op het begeleiden van vrouwen die gevolgen ondervinden van geweld achter de voordeur. De herstelgroep biedt een eerste stap tot bewustwording en het vinden van (h)erkenning in een veilige omgeving. Wat is een herstelgroep? Een herstelgroep is een groep waarin vrouwen samenkomen om de problemen en ervaringen die zij vanuit het verleden en in het dagelijks leven tegenkomen, bespreekbaar te maken. Hierdoor kan men bijvoorbeeld herkenning vinden bij elkaar, het hart luchten en er een bewustwordingsproces op gang komt, waardoor men actief en op eigen tempo aan het eigen herstel kan werken. De groep wordt geleid door twee Ervaringsdeskundigen. Zij zorgen ervoor dat iedere deelnemer aan het woord komt en ieder tijd en ruimte heeft voor wat op dat moment voor haar/hem belangrijk is. Waarom een herstelgroep? In een herstelgroep mag ieder zichzelf zijn. De Ervaringsdeskundigen oordelen en veroordelen niet en waken ervoor dat ook anderen dat niet doen bij elkaar. Doordat iedere deelnemer en ook de begeleiding bepaalde ervaringen heeft, wordt er onderling vaak herkenning gevonden, waardoor een bondgenootschap ontstaat waarbij tevens erkenning kan worden geboden. Door met elkaar te praten over de dingen waar men tegenaan loopt, komen de deelnemers vaak tot de ontdekking dat zij/hij niet de enige is die daarmee te maken heeft. Horen hoe anderen ermee omgaan/omgegaan zijn brengt nieuwe ideeën of men maakt kennis met nieuwe mogelijkheden of inzichten: het inspireert, stimuleert en geeft hoop. Doelen van herstelgroep • Leren omgaan met trauma’s in het dagelijkse leven • De regie in eigen handen te leren nemen • In de eigen kracht komen te staan • Keuzes maken in relaties • Acceptatie van bepaalde klachten of gebeurtenissen • Contact met omgeving herstellen en/of in stand houden • Minder afhankelijk zijn van hulpverleners • Versteviging van het persoonlijk draagvlak Na aanmelden word je door de trainer benaderd voor een kennismakingsgesprek.

Tijdsinvestering
8 bijeenkomsten van 2 uur.

Kosten
Deelname is kosteloos

Trainer(s)
Externe trainer van Markieza: Samirah Daniels
info@markieza.org / 040-2315005

Locatie
LEVgroep. Penningstraat 55 in Helmond

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.