Zoeken
Omgaan met mensen met dementie (voor mantelzorgers)

printversie
Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand die dementie heeft. Degene die dementie heeft, woont in plaats waar de training plaatsvindt..

Doelstelling en inhoud
Omgaan met dementie is niet altijd gemakkelijk Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsstoornissen. Tijdens deze cursus worden je kennis en vaardigheden aangereikt om hiermee om te gaan.

Tijdsinvestering
3 avonden (van 2 uur per bijeenkomst)

Kosten
Deelname is kosteloos

Aantal deelnemers
12

Certificaat van deelname
ja

Trainer(s)
Deurne:
Patty van Rooy: patty.vanrooy@levgroep.nl / 06 48 57 66 18
Stuur een e-mail

Joost Douwes: joost.douwes@levgroep.nl / 06 41 03 76 32
Stuur een e-mail

Helmond:
Maartje Vos: maartje.vos@levgroep.nl / 06 89 97 01 05
Stuur een e-mail

Locatie
Deurne: Markt 1

Helmond: Penningstraat 55

locatie Helmond
7 maart 2022
19:00 - 21:00 uur
eerste bijeenkomst
14 maart 2022
19:00 - 21:00 uur
21 maart 2022
19:00 - 21:00 uur
laatste bijeenkomst