Zoeken
Inschrijven
Opleiding
Positief Opvoeden 0-12 jr

locatie Helmond
11 januari 2022
19:00 - 21:00 uur
eerste bijeenkomst
18 januari 2022
19:00 - 21:00 uur
1 februari 2022
19:00 - 21:00 uur
8 februari 2022
19:00 - 21:00 uur
8 maart 2022
19:00 - 21:00 uur
laatste bijeenkomst
Gegevens deelnemer training
Voornaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Straat & huisnummer
Postcode & Plaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum & geslacht
Betaling
Ik machtig LEVgroep tot eenmalige automatische incasso van het genoemde bedrag voor kosten van de training.
IBAN
Ten name van
Kosten training incl. BTW
€ 15,00
Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden