Zoeken
Zelfhulp
https://www.zelfhulpnetwerk.nl/
 
Depressie
https://www.omgaanmetdepressie.nl/
 
Taaltrainingen (praktische taalvaardigheid, ook Nederlands voor anderstaligen)
https://www.vuhelmond.nl/talen
https://werkvloertaal.nl
https://roc-teraa.nl/inburgering
https://roc-teraa.nl/cursussen-nederlands-en-rekenen/
 
Oefenen met taal, rekenen en internet
https://oefenen.nl/
https://www.levgroep.nl/lokaal-aanbod/taal
 
Nibud financiële rekentools
https://www.nibud.nl/consumenten/vergelijk-uzelf/alle-tools/
 
Leerzame, leuke en gezellige cursussen en workshops 
https://www.vuhelmond.nl/
https://www.vu-geldrop.nl/