www.lerenmetlev.nl         info@lerenmetlev.nl
Meldcode huiselijk geweld / kindermishandeling
Voor wie?
Alle inwoners en vrijwilligers uit de Gemeente Oirschot.

Doelstelling en inhoud
De Meldcode huiselijk geweld is in 2019 vernieuwd. Voor vrijwilligers is het belangrijk te weten hoe de meldcode werkt. Ook voor inwoners is deze informatie van belang. In deze bijeenkomst hoor je wat we verstaan onder huiselijk geweld. Het veilig opgroeien en omgaan met elkaar kunnen we samen in Oirschot verbeteren. Je leert om Huiselijk geweld waaronder kindermishandeling bespreekbaar te maken met inwoners van onze gemeente. We laten je zien wat de meldcode inhoudt en welke route je kan volgen als je huiselijk geweld signaleert. Je leert zorg te dragen voor veiligheid en komt te weten wat je kunt doen als veiligheid in het gedrang komt. Na aanmelding nemen we contact met je op om te inventariseren waarom je deze voorlichtingsbijeenkomst wil bijwonen.

Tijdsinvestering
1 bijeenkomst van 2 uur

Kosten
Deelname is kosteloos.

Aantal deelnemers
8-20

Trainer(s)
Ine van Ham
Gerard Kraaijvanger

Locatie
Oude Grintweg 3b
5688 MA Oirschot