Zoeken
Regievoeren 2.0

printversie
Voor wie?
Hulpverleners in het jeugd- en gezinsveld/sociaal domein met ervaring of de behoefte om extra ervaring op te doen m.b.t. regievoeren.

Doelstelling en inhoud
Onze training rust hulpverleners in het jeugd- en gezinsveld/sociaal domein uit:
• Met een actuele visie op regievoeren
• Met een werkzaam en helder ordeningsmodel waarlangs de medewerker beter kan regisseren
• Met een tweetal duidelijke spelregels: wees je eigen leider en storingen hebben voorrang.
Na afloop van de training kan de medewerker meer richting geven aan de diverse factoren die een rol spelen in het regisseren, weet waar hij verantwoordelijk voor is en hoe hij anderen kan uitnodigen om hun merkbare bijdrage te leveren aan het geheel.

De training biedt onder meer theoretische verdieping op regievoeren, het leren maken van een krachtenveldanalyse, het inoefenen van vaardigheden die passen bij de ingebrachte leervraag en reflectie hierop. En last but not least, leiderschap over de persoon achter de professional.
Deze ingrediënten vormen een samenhangend geheel waarbij de deelnemer voor een groot deel zijn eigen route bepaalt. Zijn wil, behoefte en/ of verlangen zijn bepalend voor deze samenhang, voor het uiteindelijke leereffect en de vertaling naar de praktijk. We gaan er vanuit dat ieder zijn eigen leervragen, -doelen formuleert/ beschrijft, gericht op de eigen kennis, kunde en persoon van de professionele regisseur.

We maken gebruik van diverse didactische vormen zoals plenaire bijeenkomsten, werken in subgroepen, individuele opdrachten en thuisstudie.
We geven de training op een levende en praktijk gecentreerde wijze zodat ieders leerrendement zo groot en effectief mogelijk is. We maken gebruik van casuďstiek en ervarend leren. Door te doen en ervaren verdiept immers het leren.
De opdrachten zijn er op gericht de opgedane kennis in praktijk te brengen en je persoonlijk leiderschap te vergroten.

Tijdsinvestering
Opleidingsdagen:
1 kennismakingsdag van 5 uur
4 dagen van 7 uur per dag (2 x 3,5 uur per dag)
1 terugkomdag van 5 uur

Kosten
€ 1.250,- (Omnibus is geregistreerd bij het CRKBO en daardoor vrijgesteld van BTW)
Prijs is inclusief lunch, koffie, thee en water. De training is voor LEVmedewerkers gratis, na akkoord van manager.

Studiemateriaal
Reader

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 12 deelnemers

Certificaat van deelname
Ja
Accreditatiepunten SKJ 57,8 punten
Accreditatiepunten Registerplein 56 punten

Trainer(s)
Miriam van den Meulen - Elkink i.s.m. Omnibus Consulting

Locatie
Wijkhuis de Brem, Rijpelplein 1 in Helmond

locatie Helmond
3 oktober 2022
09:00 - 15:00 uur
Eerste bijeenkomst
31 oktober 2022
09:00 - 17:00 uur
21 november 2022
09:00 - 17:00 uur
19 december 2022
09:00 - 17:00 uur
9 januari 2023
09:00 - 17:00 uur
6 februari 2023
09:00 - 17:00 uur
Laatste bijeenkomst